Próba uratowania zabytkowej kapliczki w Hrubieszowie zagrożonej zapadliskiem

W ostatnich dniach zaskoczył nas niepokojący widok ogromnego zapadliska, które pojawiło się z powodu zniszczenia podziemnej drewnianej studni. Zjawisko to doprowadziło do sytuacji, w której jedna ze ścian znajdującej się w pobliżu kapliczki została zawieszona na krawędzi zapadliska, co mogło prowadzić do jej zniszczenia.

Zwracam się do mieszkańców Hrubieszowa z prezentacją fotografii – zarówno współczesnej jak i historycznej – naszego cennego zabytku usytuowanego przy ulicy Teresówka.

Przez lata Zarząd Osiedla Nr 1 „Pobereżany” własnymi siłami dbał o remont i konserwację tej zabytkowej kapliczki. Niestety środki, które udało nam się pozyskać od miejscowych rynków takich jak Mrówka czy Bricomarche, a także od Wspólnoty Gruntowej Michałówka czy Związków Zawodowych LHS, zostały już dawno wykorzystane.

To wielka szkoda, że ten piękny zabytek, powstały w 1672 roku jako dar wdzięczności mieszkańców Hrubieszowa za triumf Króla Polskiego Jana III Sobieskiego nad Tatarami, mógłby ulec zniszczeniu i przestać być żywą pamiątką historii dla przyszłych pokoleń.

To miejsce jest szczególne dla osób wierzących, które uznają je za święte, wierząc w objawienie Matki Boskiej Bolesnej wojsku polskiemu tuż przed bitwą. To właśnie to objawienie natchnęło żołnierzy do walki, dając im silną wiarę w zwycięstwo nad przeważającymi siłami przeciwnika.

Woda czerpana ze źródełka przy kapliczce była uważana za leczniczą. Niestety już jej nie ma, co jest skutkiem wykonywania ogromnych odwiertów (studni) przez obecnie nieistniejącą mleczarnię znajdującą się w pobliżu źródełka.

Kapliczka była również cichym świadkiem okrutnych zbrodni hitlerowskich na Polakach i Żydach podczas II Wojny Światowej.

Podjęliśmy się remontu tej kapliczki (zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez starostwo i konserwatora zabytków), począwszy od fundamentów, poprzez ściany, podłogę, dach, wnętrze, ogrodzenie, aż po odwodnienie.