Anna Frączek zakończyła swoją karierę zawodową – Emerytura dla naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska w Hrubieszowie

Anna Frączek, osoba pełniąca dotychczas funkcję naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Hrubieszowa, postanowiła zakończyć swoją długotrwałą karierę zawodową. W jej dorobku zawodowym znalazły się stanowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, aż po najwyższe rangą stanowiska.

Wcześniej, Frączek kierowała biurem jednej z kluczowych instytucji w regionie – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hrubieszowie. Jej zdolności i kompetencje zostały docenione w 2016 roku, kiedy to wygrała konkurs na stanowisko urzędnicze ds. promocji powiatu. Było to ważne stanowisko w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, które miało na celu promowanie regionu i zarządzanie jego rozwojem.

Po odbyciu służby jako naczelnik Wydziału Organizacyjnego w urzędzie hrubieszowskim, Frączek objęła stanowisko wicestarosty hrubieszowskiego. Funkcję tę pełniła od stycznia 2018 roku. W ostatnim etapie swojej kariery, od maja 2019 roku, Anna Frączek pracowała na stanowisku naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Hrubieszowa.