Mł. bryg. Kamil Zamościński obejmuje stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie od 11 czerwca 2024 roku

Od dnia 11 czerwca 2024 roku, młodszy brygadier Kamil Zamościński jest obdarzony nowymi obowiązkami, które związane są z funkcją zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Do tego prestiżowego stanowiska został powołany przez lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego tej instytucji.

Osoba, która dokonała tego wyboru, to starszy brygadier Zenon Pisiewicz, sprawujący obowiązki Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Postanowił on wskazać młodszego brygadiera Kamila Zamościńskiego jako osobę odpowiednią do pełnienia roli zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie. To właśnie ona będzie od teraz odpowiadać za sprawowanie tej ważnej funkcji w obrębie struktury organizacyjnej straży pożarnej.