Radni Hrubieszowa ustalili budżet na 2023 rok

Podczas ostatnio zorganizowanej sesji radni miasta z sukcesem większością głosów przyjęli uchwałę dotyczącą budżetu na 2023 rok. Szacowany deficyt budżetu Hrubieszowa w przyszłym roku wyniesie 7 797 625,31 zł.

Jak będzie wyglądał budżet miasta na 2023 rok?

Podczas dzisiejszej sesji radni miasta Hrubieszów głosowali nad projektem uchwały budżetowej na rok 2023. Projekt został przyjęty większością głosów (14 za, 1 przeciw).

W uchwale zostały określone:

  • łączna kwota planowanych dochodów budżetu miasta – 93 452 270,45 zł
  • łączna kwota planowanych wydatków budżetu miasta – 101 249 895,76 zł
  • kwota planowanego deficytu – 7 797 625,31 zł.

Ponadto dowiedzieliśmy się, że przewidywane zadłużenie miasta na 31.12.2022 r. wynosi 45 996 000 zł. Na tę kwotę składają się zadłużenia z zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

  • kredyt w banku BGK – kwota 1 496 000,00 zł
  • obligacje komunalne w banku PEKAO SA – kwota 9 000 000,00 zł
  • obligacje komunalne w banku PKO BP – kwota 35 500 000,00 zł.