Sierżant sztabowy Magdalena Jaworska prowadzi edukacyjne spotkanie na temat bezpieczeństwa z seniorami z Klubu Seniora w Kułakowicach

Magdalena Jaworska, sierżant sztabowy pełniący funkcję dzielnicowej, miała okazję spotkać się z grupą seniorów, którzy są członkami Klubu Seniora działającego w miejscowości Kułakowice. Głównym celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem, zwłaszcza w kontekście różnego rodzaju oszustw, które niestety często mają miejsce.

Podczas tego ważnego spotkania, sierżant sztabowy Jaworska szczegółowo przekazała seniorom informacje na temat popularnych metod oszustw, takich jak „na wnuczka” czy „na policjanta”. Przybliżyła im w jaki sposób działają przestępcy, którzy wykorzystują zaufanie i naiwność ludzi, podszywając się pod członków rodziny, znajomych, a nawet policjantów, aby wyłudzić od nich pieniądze. Wyjaśniła też jakie sytuacje o takim charakterze miały miejsce na terenie powiatu, w którym mieszkają seniorzy.

Jaworska podkreśliła jak ważne jest stosowanie reguły ograniczonego zaufania w kontaktach z nowo poznanymi osobami, czy to w realnym, czy w wirtualnym świecie. Nauczyła seniorów jak powinni zachować się w sytuacji, gdy spotkają się z podejrzanym zachowaniem lub podejrzą, że mogą mieć do czynienia z oszustem. Dzięki temu spotkaniu, uczestnicy zdobyli cenne wskazówki i informacje, które mogą im pomóc uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości.