W Obrowcu powstaje żłobek w miejscu dawnej szkoły podstawowej, dzięki funduszom z programu "Maluch+"

Obrowiec, niewielka miejscowość w gminie Hrubieszów, planuje stworzenie nowego żłobka na terenie dawnej szkoły podstawowej. Jest to osiedlowa inwestycja edukacyjna, która ma na celu zapewnienie opieki nad 30 maluchami. Jednak przed uruchomieniem placówki, wiele pracy będzie musiało zostać wykonane na budynku, który wymaga gruntownego remontu. Większość środków na ten cel, a dokładnie 1 mln 220 tys. złotych, zostanie sfinansowana przez Program „Maluch+”.

Prace renowacyjne będą pokaźne i obejmą różne aspekty projektu. Przebudowa ścian wewnętrznych, docieplenie fundamentów, stropów i podłóg oraz instalacja nowych systemów sanitarnych, elektrycznych i kanalizacyjnych to tylko niektóre z nich. Ponadto, kotłownia również zostanie odnowiona. Wśród planów jest także zakup odpowiedniego sprzętu i wyposażenia do funkcjonowania żłobka.

Dla tej inicjatywy gmina Hrubieszów przeznaczyła już środki na przygotowanie dokumentacji projektowej. Następnie odbędzie się procedura przetargowa na realizację niezbędnych prac. Jak podkreśla Tomasz Zając, wójt gminy Hrubieszów, istnieje nadzieja na zakończenie projektu i otwarcie żłobka już w 2025 roku. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na taką placówkę w rejonie, jest to ważna inwestycja. Gmina planuje pokryć około 5% całkowitych kosztów projektu, co stanowi sumę około 100 złotych.

W ramach programu „Maluch+” gmina otrzymała także środki na utrzymanie żłobka po jego otwarciu. Przez trzy lata będzie mogła przeznaczyć na ten cel 900 tys. złotych.