Inspekcje gotowości bojowej państwowych i ochotniczych straży pożarnych przeprowadzone w ostatnim tygodniu czerwca

Podczas ubiegłego tygodnia miały miejsce kontrolne sprawdzenia gotowości bojowej jednostek straży pożarnych, zarówno państwowych, jak i ochotniczych.

W ostatnich dniach czerwca, konkretnie na zmianach I oraz III, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie przeprowadzili inspekcje w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej zlokalizowanej w Hrubieszowie. Kontroli poddane zostały również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Werbkowic, Mircza, Kryłowa, Teptiukowa, Dziekanowa i Kobła, które są częścią Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Odnotować warto, że w skład operacyjnej gotowości jednostek OSP wchodzą różnorodne elementy. Zaliczyć do nich można przede wszystkim gotowość ratowników do działania oraz gotowość bazy technicznej do wsparcia tych działań. Nie można również zapomnieć o sprawności systemu alarmowania i łączności, który pełni kluczową rolę w koordynacji działań ratowniczych.