Otwarcie edukacyjnej ścieżki „Dębinka” na terenie Leśnictwa Hrubieszów

W dniu 9 października 2023 roku z ogromną radością nastąpiło uroczyste otwarcie miejsca edukacyjnego o nazwie „Dębinka”, zlokalizowanego na obszarze pod zarządem Leśnictwa Hrubieszów.

Podczas ceremonii, Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce, pan Krzysztof Gronek, wygłosił przemówienie. Akcentując w nim, że głównym celem powstania tej nowej przestrzeni jest poszerzenie naszej wiedzy na temat wartości przyrodniczych naturalnego środowiska, której możemy zdobyć dzięki tablicom edukacyjnym tam umieszczonym.

W uroczystości brał udział także pracownik Nadleśnictwa Strzelce, który prowadził ciekawe opowieści o sokolnictwie i psach myśliwskich. Te zainteresowania miały swoje odzwierciedlenie w postaci zwierząt, które towarzyszyły mu na tym wydarzeniu. Jego prezentacja spotkała się z dużym entuzjazmem ze strony obecnych gości.

Następnie wszyscy zgromadzeni mieli okazję uczestniczyć w spacerze po nowo otwartej ścieżce, która prowadziła przez otaczający teren zielony.

„Dębinka” będzie dodatkowym miejscem, które umożliwi zainteresowanym pozyskanie informacji ekologiczno – przyrodniczych oraz zapewni możliwość miłego spędzania czasu na łonie natury.