XXVIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności: Szkoła w Hrubieszowie wyłania reprezentantów

„Zdrowie człowieka zależy od tego, co przechowuje w umyśle oraz co serwuje na talerzu” – to motto, które przyświecało XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

11 października 2023 roku, w murach Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, odbyły się eliminacje szkolne do XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Na starcie stanęło dwudziestu uczniów, zdobywających edukację w zawodach z sektora gastronomicznego.

Uczestnicy, którzy zgłosili się do olimpiady, zademonstrowali imponującą wiedzę z dziedziny nauk gastronomicznych. Szkolna Komisja Konkursowa miała trudne zadanie wyłonienia z grona zawodników tych, którzy będą reprezentować placówkę w eliminacjach okręgowych. Wydarzenie to ma nastąpić już 1 grudnia 2023 roku, a gospodarzem będzie Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Na etap okręgowy zakwalifikowały się dwie uczennice: Marta Oksętiuk i Karolina Kwaśnik, obie z klasy VT5f, kształcące na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.

Podsumowaniem etapu szkolnego XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności było uroczyste wręczenie dyplomów i nagród przez wicedyrektora szkoły – Zygmunta Ryszkiewicza. Wyniki były efektem pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych: Magdaleny Jędruszczak, Joanny Janickiej oraz Moniki Kot.

Olimpiada ma za zadanie inspirować i rozbudzać zainteresowania uczniów problematyką żywienia, propagować zdrowe wzorce żywieniowe oraz podnosić poziom edukacji zawodowej w dziedzinie gastronomii.