Debata dotycząca sytuacji Hrubieszowskiego Szpitala

18 października 2023 roku, w Domu Kultury w Hrubieszowie, odbyło się spotkanie mające na celu przeanalizowanie i podyskutowanie sytuacji miejscowego szpitala. Konwersacja ta gromadziła osoby zainteresowane problematyką lokalnej służby zdrowia.

Na czele zebrania stanęła Marta Wierzbicka, która pełniła rolę organizatorki debaty. Wśród uczestników znaleziono również takie osobistości jak Dariusz Gałecki – były dyrektor tej placówki medycznej oraz Marta Majewska – obecna burmistrz miasta Hrubieszowa. Poza tym w dyskusji udział wzięła także Anna Naja, której przewodniczy radzie miejskiej.

Dla zapewnienia dostępu do treści debaty dla jak najszerszego grona odbiorców, transmisję na żywo przeprowadziła Hrubieszowska Telewizja Kablowa. Dzięki temu mieszkańcy miasta mogli bezpośrednio śledzić przebieg rozmów i dowiedzieć się, jakie plany mają decydenci na przyszłość ich lokalnego szpitala.