Nieudana próba odwołania Rady Powiatu Hrubieszowskiego

Starania o przedterminowe zakończenie kadencji Rady Powiatu Hrubieszowskiego zakończyły się niepowodzeniem. Referendum przeprowadzone w niedzielę okazało się nieważne, ze względu na niewystarczający udział mieszkańców.

Do udziału w głosowaniu, miało prawo łącznie 49 653 obywateli powiatu Hrubieszowskiego. Mimo to, tylko 4 819 z nich zdecydowało się na wykorzystanie swojego prawa do głosu w 83 miejscowych komisjach wyborczych 22 października. Co więcej, mimo iż ogromna większość głosujących, to jest 4 494 osób, opowiedziała się za odwołaniem Rady Powiatu Hrubieszowskiego, decyzja ta nie zostanie wprowadzona w życie. Głosowanie uznawane jest za ważne, gdy frekwencja przekroczy poziom 50%, a w omawianym przypadku wyniosła ona jedynie 9,71%.

Możliwe jest, że rezultat byłby inny, gdyby głosowanie odbyło się zaraz po pierwszych planach jego przeprowadzenia, które pojawiły się ponad dwa lata temu. Niestety, wniosek o przeprowadzenie takiego referendum został wówczas odrzucony przez komisarza wyborczego w Zamościu. Podkreślił on, że organizatorzy głosowania nie spełnili wymogu poinformowania obywateli o celu i uzasadnieniu przeprowadzenia referendum.