Planowane obrady Rady Miejskiej Hrubieszowa

W nadchodzący poniedziałek, 18 września, Rada Miejska w Hrubieszowie planuje przeprowadzić sesję. Spotkanie zostanie zorganizowane w konferencyjnej sali Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa noszącego imię Krystyny i Stefana Du Chateau, znajdującej się przy ulicy 3 Maja numer 10.

Tematyką obrad będzie analiza proponowanych zmian w uchwale budżetowej na bieżący rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Ponadto, radni będą miały do rozpatrzenia projekt nowej uchwały, której tematem są kryteria i zasady naboru wniosków dotyczących zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych. Lokale te mają być budowane w ramach inwestycji prowadzonej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Lubelskie Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie.

Na agendzie planowanego spotkania znajdują się również proponowane zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie. Obrady mają rozpocząć się punktualnie o godzinie 13.