Rekrutacja do Służby Więziennej w Lublinie i Hrubieszowie

Rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej do Służby Więziennej w Lublinie zostało oficjalnie ogłoszone przez Dyrektora Okręgowego. Rekrutacja dotyczy nie tylko Lublina, ale również Zakładu Karnego położonego w Hrubieszowie.

Ogłoszenie rekrutacyjne skierowane jest do osób chętnych do podjęcia służby w jednostkach penitencjarnych na terenie okręgu lubelskiego. Stanowiska, na które prowadzony jest nabór, to młodsza pielęgniarka oraz młodszy ratownik medyczny, co pokazuje szeroki spektrum możliwości dla potencjalnych kandydatów.