Triumf uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica z Hrubieszowa w ogólnopolskim konkursie recytatorskim

Młodzież z hrubieszowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica odniosła sukces, zdobywając laur w krajowym konkursie recytatorskim, gdzie prezentacje musiały być wygłoszone w języku rosyjskim.

Licealiści z hrubieszowskiego Staszica nie po raz pierwszy przystąpili do rywalizacji w ramach ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego o nazwie „Magia słowa – literatura rosyjskojęzyczna w interpretacji uczniów szkół ponadpodstawowych”.

Impreza miała miejsce 8 grudnia na terenie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Organizatorami były Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS oraz Katedra Przekładoznawstwa Literatury Rosyjskiej na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Celem konkursu było recytowanie dwóch fragmentów utworów – jednego poetyckiego i jednego prozatorskiego – właśnie w języku rosyjskim.

Emilia Pawluk, reprezentantka klasy 1B, doskonale poradziła sobie z zadaniem i zajęła trzecie miejsce w rywalizacji. Na czwartej pozycji uplasował się jej kolega z klasy, Kacper Kalemba, który zdobył wyróżnienie.

Wszyscy laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.