Rozwój systemu monitoringu miejskiego w Hrubieszowie

Planuje się, że do września 2026 roku zostanie ukończona budowa sieci i centrum miejskiego monitoringu w Hrubieszowie. Takie założenia wynikają z umowy podpisanej 1 marca przez burmistrz miasta, Martę Majewską, z nową firmą, której powierzono realizację tego projektu.

Zadanie budowy telekomunikacyjnej sieci oraz miejskiego centrum monitoringu powierzono warszawskiej spółce cywilnej „Tom-net”. To właśnie ta firma w lutym bieżącego roku zwyciężyła w przetargu na realizację tej inwestycji. Prace obejmują m.in. tworzenie projektu i konstrukcję sieci monitoringu o całkowitej długości około 16 kilometrów.

Projekt przewiduje również instalację około 85 kamer oraz budowę punktu obsługi monitoringu, który znajdzie się w siedzibie Straży Miejskiej. W ramach realizacji zadania planuje się przebudowę pomieszczeń, ich wyposażenie, a także uruchomienie zamontowanych urządzeń. Sygnał z centrali monitoringu w budynku Straży Miejskiej będzie kierowany do dyżurnych policji lokalnej oraz strażników pogranicznych w tej samej miejscowości.