Spotkanie policjantów z seniorami w Hrubieszowie: Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

W Dziennym Domu Pobytu dla Seniorów, mieszczącym się w Hrubieszowie, odbyło się spotkanie funkcjonariuszy policji z grupą starszych obywateli. Głównym celem tego zgromadzenia było rozmowa na temat różnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Szczególny nacisk został położony na kwestie związane z zapobieganiem oszustwom, które były głównym punktem programu podczas realizacji akcji „Oszustom Stop”. Ponadto, poruszono również temat przestrzegania zasad ruchu drogowego. Uczestnicy spotkania zapewnili gości o ciepłym przyjęciu i wyrazili wdzięczność za możliwość uczestnictwa w takim spotkaniu.

Podczas spotkania, które odbyło się w piątek, funkcjonariusze policji omówili z seniorami różnego rodzaju techniki oszustw, takie jak te znane jako „na wnuczka” czy „na policjanta”. Przedstawili oni realne przypadki, które miały miejsce na terenie powiatu, a które pomogły uczestnikom zrozumieć mechanizmy działania przestępców. Wyjaśniono, że oszuści często udają krewnych, znajomych, policjantów lub inne osoby, które na pierwszy rzut oka wydają się godne zaufania, a następnie wyłudzają od ofiar pieniądze.

Na spotkaniu policjant podał również szereg wskazówek dotyczących postępowania w przypadku kontaktu z osobą, która może być potencjalnym oszustem. Uczestnikom przypomniano o konieczności zachowania ostrożności w kontakcie z nowo poznanymi osobami, zarówno w rzeczywistym, jak i wirtualnym świecie.

Kolejnym omówionym tematem były kwestie bezpieczeństwa na drodze. Omówiono zarówno zasady ruchu drogowego dla pieszych, jak i kierowców. Poruszono także temat obowiązku korzystania z elementów odblaskowych. Na koniec spotkania, uczestnicy ponownie podziękowali za możliwość uczestnictwa w tak wartościowym spotkaniu oraz za ciepłe przyjęcie.