Uroczystość ślubowania nowych strażaków w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie

Dzisiejszy dzień był wyjątkowo uroczysty dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Trzej nowo przyjęci strażacy złożyli swoje ślubowanie, rozpoczynając tym samym służbę przygotowawczą.

Nowymi członkami ekipy hrubieszowskich profesjonalnych strażaków stali się: strażak Przemysław Kasztelan, strażak Mateusz Iwicki oraz strażak Patryk Wiązanka. Ich obecność wzmacnia szeregi i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa obywateli.

Tego doniosłego dnia, ceremonię ślubowania zgodnie z tradycją przyjął osobiście Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – młody brygadier Tomasz Zwolak.

Uroczystość została poprowadzona przez dowódcę jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Hrubieszowie – młodego brygadiera Kamila Zamościńskiego. Ten ważny moment uświetniony był udziałem pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Po złożeniu ślubowania, nowi strażacy podpisali stosowne dokumenty, które zostały im uroczyście wręczone jako symbole ich gotowości do służby. Tym samym oficjalnie zostali przyjęci do grona profesjonalnych strażaków.