Więźniowie z hrubieszowskiego Zakładu Karnego sprzątali las „Dębinka”

We wtorek, dnia 21 lutego zorganizowano specjalne zajęcia kulturalno-oświatowe dla osadzonych w hrubieszowskim Zakładzie Karnym. Dzięki temu wysprzątany został las „Dębinka”. Więźniowie zostali wysłani do lasu, w którym oczyszczali las ze śmieci.

Sprzątanie lasu „Dębinka” przez więźniów

Więźniowie, którzy brali udział w akcji sprzątania lasu „Dębinka” przez cały czas znajdowali się pod kontrolą funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osób pracujących w Nadleśnictwie Strzelce. Akcja została zorganizowana dzięki podpisanemu rok temu w lutym porozumieniu. W ramach porozumienia zwiększyć ma się m.in. efektywność działań resocjalizacyjnych, a także readaptacji społecznej u osób skazanych. Wszystko to ma odbyć się poprzez aktywne uczestniczenie w działalnościach na tle edukacyjnym, ekologicznym, czy też kulturalno-oświatowym.

Osoby odpowiedzialne za akcję zaznaczają, że efekty takich działań są wymierne dla każdej ze stron, a jako, że problem ze śmieciami w lasach wciąż jest bardzo duży, to na pewno takie akcje mogą i będą powtarzać się w przyszłości.