Gwałtowny wzrost zakażeń chorobą legionistów – groźna bakteria Legionella w naszych sieciach wodnych

Ostatnie dni przyniosły wiele informacji o tajemniczej chorobie legionistów, spowodowanej przez zasiedlenie dróg oddechowych przez bakterie Legionella. Ta niezwykła choroba manifestuje się jako intensywne zapalenie płuc. Jeżeli nie zostanie natychmiast zidentyfikowana i odpowiednio leczona, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, szczególnie u osób bardziej podatnych na infekcje.

Wśród chorób powodowanych przez bakterie Legionella występuje również łagodniejsza forma zakażenia, znana jako gorączka Pontiac. Powoduje ona objawy podobne do głównych symptomów choroby legionistów, jednak nie prowadzi do zapalenia płuc. W przypadku gorączki Pontiac, objawy zwykle ustępują samoistnie po 2-5 dniach, bez konieczności leczenia.

Bakterie Legionella słyną z umiejętności rozmnażania się w różnych formach pierwotniaków, jak na przykład w amebach. Ich predylekcja do ciepłej wody pozwala na kolonizację sztucznych systemów wodnych i urządzeń zawierających wodę. Zarażenie chorobą legionistów najczęściej następuje poprzez wdychanie drobnoustrojów zawartych w aerozolu wytworzonym z wody skażonej tymi bakteriami.

Ze względu na narastający problem zakażeń bakterią Legionella, Główny Inspektor Sanitarny postanowił nakazać wszystkim jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie całego kraju intensyfikację kontroli nad przestrzeganiem standardów higieny wody przez operatorów sieci wodociągowej oraz właścicieli instalacji wodnych.

Chcielibyśmy poinformować, że wszystkie miejskie jednostki są w stałym kontakcie i współpracują ściśle z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Hrubieszowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.