Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie przekazuje stanowisko podczas ceremonii

W Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowskim Powiecie 11 stycznia 2024 roku, odbyła się uroczysta ceremonia. W tym wyznaczonym czasie miał miejsce akt przekazania obowiązków służbowych Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie. Podczas tej szczególnej okazji mł. bryg. Piotr Gronowicz, który po latach służby zarządzania i prowadzenia tej kluczowej instytucji, przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Ceremonia ta rozpoczęła się tradycyjnie od złożenia meldunku. Tego dnia zadanie to powierzono asp. sztab Damianowi Lemińskiemu, który pełnił rolę dowódcy uroczystości. Meldunek ten został skierowany do osoby będącej najważniejszym gościem tej uroczystości – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nadbrygadierowi Grzegorzowi Alinowskiemu.