Wojewoda Lubelski zatwierdza rozbudowę 14-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 74

Województwo Lubelskie otrzymało zielone światło na przeprowadzenie inwestycji drogowej. Skupia się ona na rozbudowie blisko 14-kilometrowego fragmentu drogi krajowej numer 74, znajdującego się pomiędzy Hrubieszowem a przejściem granicznym w Zosinie. Zgodę na realizację tego przedsięwzięcia wydał wojewoda lubelski.

Potwierdzone informacje na ten temat zostały dostarczone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Planowana jest również organizacja przetargu w bieżącym roku, który ma na celu wybór wykonawcy odpowiedzialnego za nadchodzącą rozbudowę.

Rozbudowany odcinek, o łącznej długości 13,7 km, zostanie przystosowany do standardów drogi klasy GP, czyli głównej drogi o przyspieszonym ruchu. Poszerzone zostaną jezdnie do szerokości 3,5 metra na każdy pas ruchu. Ponadto, planowane jest wzmocnienie i adaptacja nowej nawierzchni do przenoszenia obciążeń rzędu 11,5 tony na oś.

Dodatkowo, przewidziana jest przebudowa skrzyżowań oraz budowa ronda na skrzyżowaniu DK74 z drogą powiatową prowadzącą do Horodła. W ramach inwestycji utworzone zostaną również ścieżki rowerowe i piesze, oświetlone przejścia dla pieszych oraz specjalne zatoki autobusowe.

Rozbudowa drogi krajowej nr 74 to kolejny etap inwestycji na trasie pomiędzy drogą ekspresową S19 w Janowie Lubelskim, a planowaną trasą S17 w pobliżu Zamościa, prowadzącą do przejścia granicznego w Zosinie.