Rok szkoleniowy 2024 w 2. Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym rozpoczął się od ceremonii wręczania nagród

W 2. Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym, punktem zwrotnym dla jednostki w 2024 roku było rozpoczęcie nowego roku szkoleniowego. To wyjątkowe wydarzenie było również znakomitą okazją do docenienia i wyróżnienia żołnierzy za ich zaangażowanie i wysiłek podczas pierwszych zawodów.

Zdobyte dyplomy nie tylko stanowią dowód na indywidualne osiągnięcia żołnierzy, ale również pokazują całą jednostkę jako zespół, który jest stale zmotywowany do ciężkiej pracy i dalszego doskonalenia umiejętności – jak podkreśla 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy.