Sierżant sztabowy Małgorzata Uszko z Hrubieszowa wygrywa eliminacje do III Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów

Dzień dzisiejszy przyniósł emocje związane z wojewódzkimi eliminacjami do III Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych. Zmagania konkursowe zakończyły się tryumfem sierżant sztabowej Małgorzaty Uszko, reprezentującej Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie. W wyniku zdobytego tytułu zwyciężczyni, będzie miała zaszczyt reprezentować garnizon lubelski podczas finału tego prestiżowego ogólnopolskiego konkursu, który ma miejsce w Legionowie.

Ważną częścią obowiązków policjantów pełniących służbę prewencyjną, jest zadbanie o zapobieganie przestępstwom, aktywne działania przeciwdziałające im oraz tropienie i ściganie ich sprawców. W tym kontekście, funkcjonariusze są uposażeni w wiele narzędzi prawnych. Jednym z takich instrumentów jest możliwość skierowania wniosku o ukaranie, co daje podstawy do rozpoczęcia postępowania sądowego. To daje policji prawo do pełnienia roli oskarżyciela poprzez udział jej delegata w charakterze oskarżyciela publicznego.

III Ogólnopolski Konkurs dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych ma na celu rozwój funkcjonariuszy, poprzez podniesienie ich kwalifikacji w służbie prewencyjnej. W ramach konkursu sprawdzane są wiedza i umiejętności policjantów z celem wyłonienia najlepszego wśród nich, pełniącego rolę oskarżyciela publicznego.