Sukces w realizacji planu budowy Centrum Komunikacyjnego w Hrubieszowie

Spełnienie wieloletnich pragnień ludzi jest już na horyzoncie. Miejscowi mieszkańcy z niecierpliwością obserwują poczynania, kibicując tym, którzy wprowadzają te plany w życie. Wiadomość o podpisaniu umowy na budowę Centrum Komunikacyjnego w Hrubieszowie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Przewiduje się, że koszt może przekroczyć 5,6 mln zł. Zaufano realizację projektu firmie Inżynieria Przemyśl spółka z o.o. Nadzorowanie inwestycji powierzono zaś spółce ZDI z Zamościa, a koszt tej usługi wyniesie ponad 146 tys. zł.

Pisanie o planowanym Centrum Komunikacyjnym w Hrubieszowie stało się prawie codzienną rutyną dla wielu. To nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że droga do tej inwestycji była długa i skomplikowana. Pierwszym krokiem było nawiązanie współpracy pomiędzy lokalnymi władzami a Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej.

Na tej uczelni powstało kilka propozycji dla nowego centrum komunikacyjnego. Ich autorami byli studenci, działający pod czujnym okiem swoich wykładowców.

Wybrane propozycje zostały potem przedstawione pasażerom do oceny za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów. Przeprowadzono również konsultacje społeczne. Które propozycje okazały się najbardziej popularne? Wygrał projekt, za którym głosowało 42,6 proc. uczestników. Jego autorami byli Aleksandra Szczypka i Natalia Głód z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Magdalena Wysowska i Jakub Florczykiewicz z Wydziału Inżynierii Lądowej tej samej uczelni.