Projekt "Polityka Senioralna EFS+" w Hrubieszowie: Inwestycja w opiekę nad seniorami o wartości 1 851 300,00 zł

W Hrubieszowie ruszyła realizacja ważnej inicjatywy skierowanej do starszych mieszkańców. Chodzi o projekt o nazwie „Polityka Senioralna EFS+”. Wartość całkowita tego przedsięwzięcia wynosi 1 851 300,00 zł, a kwota dofinansowania to 1 758 735,00 zł.

Grupą docelową projektu są osoby w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujące teren Hrubieszowa. Szacuje się, że skorzysta z niego aż 542 seniorów. Program uwzględnia również osoby z niepełnosprawnościami oraz te, które potrzebują wsparcia w codziennym życiu. Dodatkowo, pomoc przewidziana jest także dla faktycznych opiekunów osób starszych.

W ramach realizacji projektu przewidziano szereg działań. Będą one polegały na świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz społeczności lokalnej, w formie codziennej.

Założeniem projektu jest tworzenie warunków i dostarczanie usług służących poprawie jakości życia osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Usługi te będą realizowane bezpośrednio na terenie miejsca zamieszkania beneficjentów i obejmują:

– Usługi pielęgniarskie, mające na celu zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej.

– Usługi psychologiczne, wspomagające zdrowie psychiczne seniorów.

– Usługi pielęgnacyjne, takie jak podologia, kosmetyka czy usługi fryzjerskie.

– Usługi fizjoterapeutyczne oraz rehabilitacyjne, służące poprawie kondycji fizycznej osób starszych.