Spotkanie Rady Miejskiej Hrubieszowa: plan obrad i zmiany w prawie lokalnym

W najbliższą środę, dokładnie 29 listopada, radni miasta Hrubieszów zasiądą do obrad. Zebranie odbędzie się w konferencyjnej sali Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa imienia Krystyny i Stefana Du Chateau. Znajduje się ona przy ulicy 3 Maja pod numerem 10.

Podczas sesji radni skupią się na kilku kluczowych kwestiach. Pierwszą z nich będzie rozpatrzenie propozycji uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok – 2024.

Oprócz tego, omówiona zostanie możliwość wprowadzenia nowych stawek podatku od środków transportowych. To jednak nie koniec tematów poruszanych na spotkaniu. Na stole znajdą się również propozycje zmian w uchwale budżetowej bieżącego roku oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Ponadto, radni przeanalizują projekt uchwały zakładający współpracę Miasta Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania o charakterze publicznym na rok 2024.

W trakcie sesji, radni zwrócą także uwagę na informację dotycząca realizacji zadań oświatowych w Hrubieszowie w latach 2022/2023.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00.